10117 Phaeton Drive, 10117 Phaeton Drive, Eden Prairie, MN, 55347

10117 Phaeton Drive

10117 Phaeton Drive, Eden Prairie, MN 55347 | For Sale: $650,000
  • Icon house
  • Icon email
  • Icon video
  • Icon music off
  • Icon video